F2203OT
F2203OT
Wellness
F2049
Brass handshower
F2049
Finishes
  • CHROM CHROM
  • BRUSHED NICKEL BRUSHED NICKEL
  • GOLD GOLD
  • BRUSHED GOLD BRUSHED GOLD
  • OLD BRONZE OLD BRONZE
  • ANTIQUE COPPER ANTIQUE COPPER
Technical information   Technical information
F2049
F2059
F2059